TÁDÉ
KOŚCIUSZKO

Katona, politikus, filmsztár?
Az élete egy kész sikerfilm forgatókönyve.Katona, politikus, filmsztár?

Az élete egy kész sikerfilm forgatókönyve. przebój.


Kościuszkó Tadé 1746-ban született
Mereczowszczyzna, a hősünk szülőhelye, jelenleg Fehéroroszországhoz tartozik.

Az elit Kadét iskolában tanult, Varsóban. A tanulmányai folytatására Párizsba ment. Többeurópai városban élt és dolgozott. Sőt, az Egyesült Államokba is eljutott.
Sok nyelvet beszélt. Jól ment neki az angol, beloruszul, franciául, németül és lengyelül is jól beszélt. A latin nyelvet is ismerte.

A napot legtöbbször "kis feketével" kezdte. Kávét ivott minden nap kora reggel, rögtönfelkelés után. Ennek is köszönhette, hogy a sok munka, kötelezettség mellett még jutott ideje a zeneszerzésre, gyógynövények ültetésére,barkácsolásra és rajzolásra.

Olyan jól tudott ceruzával rajzolni, hogy a nők, akik a társaságában voltak, könyörögtek, hogy a portréjukat csinálja meg.
Lengyel-Litván Únió keleti részén fekvő kis faluból, a varsói iskolán át, a párizsi egyetemig. Kościuszko Tádé már fiatal korában az egész Európát bejárta.
Soha nem nősült meg. A sors és az ellenfelei
útjában álltak Tádénak és kedveseinek.


Volt olyan eset, hogy hősünk megpróbálta elrabolni a szeretett nőt. Kościuszko nem származott gazdag családból. Ezért nem volt elég jó jelöltje Sosnowska Ludwika gazdag szüleinek.


A fiatalok nem értettek egyet Ludwika családjának véleményével. A lovakat felnyergelték és a falusi kápolna felé indultak, ahol házasságot akartak kötni.
Sosnowski József, Ludwika apja, hamar észrevette a lánya hiányát és utánuk indult.

Könnyen utolérte őket és "emlékül" alaposan megverte Tádét. Az ifjú férfi, a úton félig eszméletlenül fekve, csak a szemeivel tudta követni az életéből eltűnő szerelmét.

Ezen súlyos esemény után Kościuszko sorsfordító döntést hozott. Összecsomagolta szerény tulajdonát és otthagyta az országot…
Olyan lett az élete, mint Hitchcock filmjei, amelyek mindig földrengéssel kezdődtek, majd a feszültség csak nőtt.
KOŚCIUSZKO MINT MAGÁNEMBER ÖSSZEFOGLALÁS:

1.MŰVÉSZ Remekül rajzolt ceruzával. Egyformán tudott vázlatot csinálni a katonai erődítményekről, és a szép nőkről. Szeretett muzsikálni. Kitűnő zongorista és zeneszerző volt.

2. ÉRZÉKENY EMBER Szeretett és szerették. Sajnos a nők, akiket szeretett, nem neki voltak szánva. Az élete végig nőtlen maradt.

3. KORAI MADÁR Mindig akadt valami tenni valója. Nem szeretett sokat aludni. Kora reggel kelt fel és a napot erős feketével kezdte.

4. UTAZÓ Bár a Lengyel-Litván Únió keleti részén fekvő kis faluban született, gyakran átkelt az Atlanti-óceánon Amerikába. A lipcsei vagy a párizsi kirándulások létszükséglet volt számára.
KOŚCIUSZKO MINT MAGÁNEMBER ÖSSZEFOGLALÁS:

1.MŰVÉSZ Remekül rajzolt ceruzával. Egyformán tudott vázlatot csinálni a katonai erődítményekről, és a szép nőkről. Szeretett muzsikálni. Kitűnő zongorista és zeneszerző volt.

2. ÉRZÉKENY EMBER Szeretett és szerették. Sajnos a nők, akiket szeretett, nem neki voltak szánva. Az élete végig nőtlen maradt.

3. KORAI MADÁR Mindig akadt valami tenni valója. Nem szeretett sokat aludni. Kora reggel kelt fel és a napot erős feketével kezdte.

4. UTAZÓ Bár a Lengyel-Litván Únió keleti részén fekvő kis faluban született, gyakran átkelt az Atlanti-óceánon Amerikába. A lipcsei vagy a párizsi kirándulások létszükséglet volt számára.
Kościuszko tehetséges mérnök és katonai
parancsnok volt
Az élete tele volt látványos csata jelenetekkel. A szabadságért és függetlenségért két háborúban harcolt - két kontinensen.

Miután elvesztette a szeretett Ludwikát, Tádé Párizsba ment. Ott éppen az amerikai hadseregbe toboroztak.
A fiatal állam éppen csak kikiáltotta függetlenségét és máris háborút folytatott a legutóbbi uraival- Nagy Britanniával.

A mi hősûnk hajóra szált. Két hónap hajózás után megérkezett az amerikai partra. Nem volt kalandok nélküli az útja, mert Haititől nem messze a legénység viharba keveredett. Több méteres hullámok úgy dobálták a hajót, mint a diófát, úgyhogy a végén csak szilánkok maradtak belőle.

Az elemek nem győzték le a bátor lengyelt. Miután a vihar megszűnt, Tádé rákötözte magát és a legénység többi tagját a törött árbocra, és maradék erejükkel elérték a partot.
Az USA-ban Kościuszkora ragyogó katonai karrier várt.

Mérnöki képzésének köszönhetően Kościuszko megerősítette az amerikai katonai táborokat. A tehetségre felfigyelt az amerikai
hadsereg főparancsnoka, George Washington.

Kościuszko, erődítményt tervezve, minden kis részletre figyelt. Főként a természetes terep adta lehetőségekre összpontosított a csata helyszínén.

A lengyel elméjének ereje az amerikaiak számára fokozatosan előnyt jelentett a britekkel szemben.
Tádé amerikai életszakasza azért könnyebb epizódokból is állt.

Egy meg nem erősített, de szórakoztató anekdota szerint, miközben George Washington Kościuszko-val iszogatott, az Egyesült Államok zászlójának tervét javasolta neki. Mintának a Sandomierz régió címerét használta.

Tádé pár éves szolgálata nagy sikerrel végződött. Amerika lakói megverték a briteket és megtartották függetlenségüket.
A nehéz kiejtésű névvel bíró lengyel tábornok híressé válik és hálásak neki.

A hazafias megnyilvánulás pillanata következik, amit jól ismerünk az amerikai filmekből: a katonák visszatérnek a családjaikhoz, a zászlók lengenek a levegőben, az emberek összegyűlnek a tereken és éljeneznek - Washington, Jefferson és Kościuszko tiszteletére.

Szintén ez az a pillanat, amikor lélegzethez jut. Kościuszko elhatározza, hogy hazatér Lengyelországba, ahol új kihívások várják.
A Lengyel-Litván Únióban már rosszul mentek a dolgok egy ideje
Az ország idegen ügynökök és korrupt nemesek uralkodása alatt állt, akik csak a saját érdekeiket védték. Kościuszko 1785 évében tért haza. Sokáig nem találta a helyét. Gazdaságával foglalkozott, de - őszintén szólva - egyik napról a másikra élt.

Csak egypár év várakozás után kapott Stanisław August Poniatowski királytól vezérőrnagyi kinevezést.
1792-ben kezdődött a lengyel-orosz háború.

Tádé nagyszerű munkát végzett parancsnokként. De hiába... Kosciuszko győzelmei hiábavalóak voltak.

August Stanislaus király elárulta az országát és elrendelte, hogy tartózkodjanak az oroszok ellen folytatott további harcoktól.

Kościuszko nem akart belenyugodni hazájának
lassú haldoklásába. Életének legfontosabb szerepére készült. 1794 márciusban 24-n a krakkói piactéren elvállalja a nemzeti fegyveres erők főparancsnoki tisztét.

Kosciuszko esküt tesz, és teljes felelősséget vállal az egész nemzet sorsa iránt.
"Én, Tadeusz Kościuszko, ezúton esküszöm Istennek az egész lengyel nemzetre, hogy arám ruházott hatalmat nem fogom senkinek az elnyomására használni, hanem a határok integritásának, a nemzet szuverenitásának megmentésére és az egyetemes szabadság megerősítésére…"
Megkezdődött a Kościuszko felkelés, az utolsó
lengyel fegyveres kísérlet Oroszország ellen.


Kościuszko az amerikai hadsereg példáját követve parasztokat soroz be. Az egységek "kosynierzy" -nak (kaszások) nevezett csapatokból állnak, akik jobb híján átalakítják a kaszáikat harci fegyverré.

Az orosz tüzérségi vonalakra mért látványos kaszás támadás hozza meg az első győzelmet a Racławicei csatában. A lengyelekkel vívott csaták fokozatosan nagyobb számú és jobban képzett orosz hadsereget eredményeznek.

A felkelés meghiúsul. Kosciuszko orosz fogságba kerül. Lengyelország 123 évre eltűntik a világ térképéről.

Vajon a parancsnok életének filmje véget ér
egy ilyen tragikus pillanatban? Nem feltétlenül. Miután szabadon engedték, Kościuszko katonából diplomatává vált. Életének végéig Lengyelország függetlenségét támogatta.


Hagyjuk meg a hivatásos forgatókönyv íróknak, hogy kiválasszák a végső jelenetet.
KOŚCIUSZKO SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÁS:

1.AMERIKAI TÁBORNOK Amerikai hadseregben szolgált, amely harcolt a britekkel a függetlenségért. Kitűnő mérnök volt. Az ő felügyelete alatt épített erődítmények segítettek az amerikaiaknak a győzelemben.

2. A FELKELÉS PARANCSNOKA 1794-ben lett a legfontosabb személy Lengyelországban és kezdeményezte a fegyveres felkelést az oroszok ellen. Elveszítette, de az ő és katonái hősiességének legendája él, ami ösztönzőleg hat a következő lengyel generációk számára a függetlenségért vívott harcban.

3. VIRTUTI MILITARI A legfontosabb lengyel hadi kitüntetéssel tüntették ki a csatatéren elért kiemelkedő eredményekért.

4. POLITIKUS ÉS DIPLOMATA
Az elvesztett felkelés után az élete végig próbált diplomáciai úton segíteni Lengyelországnak a függetlenség visszanyerésére. Ezért is találkozott többek között Napóleonnal és I. Sándor orosz cárral.
KOŚCIUSZKO SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÁS:

1. AMERIKAI TÁBORNOK Amerikai hadseregben szolgált, amely harcolt a britekkel a függetlenségért. Kitűnő mérnök volt. Az ő felügyelete alatt épített erődítmények segítettek az amerikaiaknak a győzelemben.

2. A FELKELÉS PARANCSNOKA
1794-ben lett a legfontosabb személy Lengyelországban és kezdeményezte a fegyveres felkelést az oroszok ellen. Elveszítette, de az ő és katonái hősiességének legendája él, ami ösztönzőleg hat a következő lengyel generációk számára a függetlenségért vívott harcban.

3. VIRTUTI MILITARI A legfontosabb lengyel hadi kitüntetéssel tüntették ki a csatatéren elért kiemelkedő eredményekért.

4. POLITIKUS ÉS DIPLOMATA Az elvesztett felkelés után az élete végig próbált diplomáciai úton segíteni Lengyelországnak a függetlenség visszanyerésére. Ezért is találkozott többek között Napóleonnal és I. Sándor orosz cárral.
Bátor hős és egy drámai fordulatokkal és
kalandokkal teli történet
Elég lesz ez egy filmsikerhez? Valószínűleg, de nehéz elképzelni egy hollywoodi szuper produkciót általános üzenet nélkül.

A XVIII. század az igazságtalanság időszaka. Az európaiak Kolumbus Kristóf expedíciói óta egész kontinenseket gyarmatosítottak.

Az Egyesült Államok hatalma az afrikaiak rabszolgáján alapult, akik látástól vakulásig dolgoztak a dohány, cukornád és pamut
ültetvényeken.


Kościuszko Tádé hazájában a nemesség a parasztok kemény munkájából részesült.

Kościuszko nem különböztette meg az embereket etnikai, vallási vagy osztálybeli hovatartozásuk szerint. A saját környéken minta gazdának számított. Verés és átkozódás helyett tiszteletet és hálát ajánlott a munkáért.

Amikor 1794 márciusában a Főparancsnok szerepét vállalta, kormányát az Uniwersał Połaniecki előkészítésével kezdte - ez a dokumentum részleges szabadságot adott a lengyel parasztoknak.
Nagyon fontos volt a parasztok lengyel
hadsereg általi elfogadása.


Emberek ezrei először az életükben kaptak valamit a szülőföldjüktől, még akkor is, ha csak cipő és szerény katonai étkezés volt az. Ami ennél is fontosabb volt, az a méltóság, amelyet a parasztok számára visszaállított a Főparancsnok.

Hozzáállása meggyőző volt az akkori zsidó közösség számára is, amely nagy számban élt a Lengyel-Litván Úniót területén. Berek Joselewicz, a varsói zsidók képviselője odáig ment, hogy Kościuszkót "Isten küldötte" -nek nevezze, és arra bíztatta a közösség többi tagját, hogy csatlakozzanak a Felkeléshez.

A vagyonát, amelyet Kościuszko katonai szolgálatáért kapott az USA kormányától, átadta Thomas Jeffersonnakt.

Az akarta, hogy az USA jövendő elnöke annyi fekete rabszolgát vegyen meg, amennyit csak lehet, és biztosítson nekik képzést az új szabad élet kezdéséhez.

Az Egyesült Államokban töltött tartózkodása alatt találkozott Kis Teknőssel, egy híres indián vezetővel. A találkozása végén két pisztolyt adott az indiánnak. A lengyel utasította őt, hogy használja őket "mindenki ellen, aki rabszolgává akarja őt tenni".
Egy olyan időben, amikor kevés ember aggódott az emberi jogok miatt, Kościuszko Tádé lett a védelmezője. A saját életét arra használta, hogy segítsen másokat. Vajon Hollywood nem szeret ilyen történeteket?
Kościuszko Tádé halála után
Lengyelországban igazi kultusz született
Sok városban emlékhelyeket teremtettek, amelyeket a Főparancsnoknak szántak. A legfontosabbak közé tartozik a krakkói Kościuszko Domb, amelyet 1823-ban hoztak létre. Jelenleg Kościuszko Tádé nevét sok lengyel iskola, utca illetve tér viseli.
Az Egyesült Államokban Kościuszko nagyon népszerű. A legjelentősebb emlékművei Washingtonban találhatók a Fehér Ház közelében és az Egyesült Államok Katonai Akadémiájában, a West Pointben.

Múzeumok, emléktáblák és szobrok találhatók Fehéroroszországban, ahol született, és Franciaországban, Oroszországban és Svájcban is. Bátorságáról tud mindenki, aki Ausztrália legmagasabb csúcsát eléri, amely az ő nevét viseli.


A Kościuszko Tádéhoz kapcsolódó helyeket interaktív térképen jelöltük meg. Ha ismersz olyan helyet, amely a híres lengyel életéről megemlékezik, és nem találod a térképen, küldd el nekünk egy egyszerű űrlap kitöltésével.
A világ pedig nem áll egy helyben.

Az emlék táblák és a szobrok fontosak, de csak egy szűk turista csoporthoz jutnak el, akik érdeklődnek a történelem iránt.

Lengyelországban és az USA-ban a diákok megismerik Kościuszko életének legfontosabb tényeit a történelem órákon. De mindenki tudja, hogy mennyit lehet, vagy inkább nem lehet átadni a 45 perces órákon.
Kościuszko Tádé hiányzik a mai modern média világából.

De azért könnyű elképzelni egy stratégiai játékot, egy sorozatot vagy egy sikerfilmet az életrajza alapján.

Biztosak vagyunk benne, hogy egy napon a bátor és igazságos lengyel történetét a legmodernebb eszközökkel fogják elmondani.Talán ez a feladat vár rád?
Lenyűgözték Kosciuszko Tádé eredményei? Ossza meg azokat a dolgokat, amelyeket tud
róla a közösségi médiában!
~
Alicja Jakimów
infógrafika
Grzegorz Paluch
illusztrációk
Szymon Pifczyk
térképek
Łukasz Grajewski
szöveg és egyeztetés


Strona współfinansowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent II Wymiar wschodni polskiej polityki zagranicznej 2017. Treść strony wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
Made on
Tilda